Národný projekt Zelená domácnostiam 2

Rok 2024 – očakáva sa ďalší nárast záujmu o pripájanie fotovoltických zdrojov.

Distribučné spoločnosti pritom neočakávajú, že Slováci z tohto tempa v roku 2024 poľavia. Vyzerá to tak, že nasledujúce mesiace budú pre domácu fotovoltiku minimálne rovnako úspešné, ak nie ešte úspešnejšie. Energetická kríza, skoky v cenách energií, toto všetko spôsobilo, že mnoho majiteľov rodinných domov dnes zvažuje fotovoltiku. V neposlednom rade ide o čistejší zdroj energie: aj Európska únia deklaruje záujem o rozširovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, v prípade Slovenska by mal byť tento podiel v roku 2030 na úrovni 35%. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť tento podiel je práve využívanie fotovoltických riešení.

Najoptimálnejšie riešenie pre zákazníka je také, pri ktorom čo najviac vyrobenej elektrickej energie spotrebuje v rovnakom mieste a v rovnakom čase ako je samotná inštalácia fotovoltického riešenia. Vtedy je aj ekonomická návratnosť takéhoto riešenia najvýhodnejšia.

Na fotovoltiku, ako obnoviteľný zdroj energie, môžete v rámci programu Zelená domácnostiam v podobe poukážky čerpať dotáciu. Požiadať o ňu budete môcť vopred, teda ešte pred samotnou inštaláciou, ale i spätne. Inštaláciu však musí vykonať zhotoviteľ, ktorý je zaregistrovaný v zozname vedenom Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry (SIEA), pričom proces ich registrácie stále prebieha. Formulár pre záujemcov (domácnosti) o dotáciu ešte len bude zverejnený.

SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelenej domácnostiam

Záujem o inštaláciu zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam už prejavilo viac ako 1 000 zhotoviteľov a zaregistrovaných bolo vyše 4 400 oprávnených zariadení. K dispozícii sú aktualizované podmienky podpory. Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 30. januára 2024 aktualizované podmienky podpory, čo je ďalší krok pri príprave druhej fázy projektu Zelená domácnostiam. Domácnosti si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023, o poukážky bude možné žiadať po spustení informačného systému v prvom štvrťroku 2024.

Zmeny neovplyvňujú osvedčený mechanizmus podpory ani výšku príspevku na inštalovaný kilowatt výkonu. Viaceré úpravy súvisia so zosúladením podmienok pomoci s európskymi environmentálnymi kritériami. Napríklad pri fotovoltických systémoch, ktorých súčasťou sú akumulátory, bude nutné predkladať ich technický list. Pri fotovoltických paneloch, ktoré sú umiestnené mimo budov, bude tiež potrebné preveriť, či inštalácie nezaberajú poľnohospodársky pozemok.

Novinky a spresnenia sa týkajú predovšetkým spôsobu výpočtu oprávneného príspevku pre bytové domy, ktoré budú môcť po prvý raz získať poukážky aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické systémy. Výška podpory je podobne ako v minulosti naviazaná na inštalovaný výkon, pričom maximálny podporovaný výkon závisí od počtu bytov. Pre určenie výšky oprávneného príspevku bude naďalej rozhodujúci energetický audit, ktorý vždy bol pre bytové domy povinnou prílohou žiadosti o poukážku. Dôraz je kladený na požiadavku, aby v energetickom audite bol uvedený odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor, teda stavu, ako keby úsporné opatrenia boli vykonané. Predovšetkým s fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka, že odporúčaný výkon má byť navrhnutý tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome. Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov.

https://www.siea.sk/zelena-domacnostiam/

Aké zariadenia sú podporované?

– malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

• fotovoltické panely
• veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

• slnečné kolektory
• kotly na biomasu
• tepelné čerpadlá