Fotovoltika

Objavte s nami možnosti využitia solárnej energie a využite štátnu dotáciu v maximálnej miere. SolarMajster Vás prevedie celým procesom od obhliadky až po realizáciu. Ekologické riešenie ešte nikdy neboli pre rodinné domy dostupné tak, ako práve teraz.

Pre našich klientov zabezpečujeme fotovoltické systémové riešenia od spoločností

Aktuálna výška štátnej dotácie je vo výške až do 4025 EUR na jeden projekt. Pri čerpaní dotácie na fotovoltické systémy, musí inštaláciu vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

SolarMajster je obchodnou značkou spoločnosti TZB ECO – registrovaného oprávneného zhotoviteľa pre národný projekt Zelená domácnostiam

Čo potrebujete vedieť o solárnej energií

Priama výroba elektrickej energie v solárnych fotovoltických článkoch. Elektrina z fotovoltických panelov dodáva elektrickú energiu priamo tam, kde je to potrebné. Základom fotovoltického systému sú fotovoltické moduly, ktoré pozostávajú z veľkého počtu solárnych článkov. Tie premieňajú slnečnú energiu na elektrickú bez znečisťovania životného prostredia. Zároveň môžete nabíjať akumulátory a vykrývať spotrebu budovy.

Prebytočne vyrobenú elektrickú energiu možno vrátiť priamo do distribučnej siete. Nedostatok elektrickej energie možno, naopak, kompenzovať z distribučnej siete.

Monitoring, optimalizácia servis fotovoltických zariadení

Vaše fotovoltické zariadenia monitorujeme 7 dní v týždni a zabezpečujeme ich efektívny chod. Na zvýšenie účinnosti fotovoltických panelov používame optimizéry, ktoré minimalizujú straty a tak zefektívňujú chod celej sústavy.