TZB ECO s.r.o.

 
TZB ECO s.r.o., NITRA REGISTROVANÝ
                         
OPRÁVNENÝ ZHOTOVITEĽ 
 pre národný projekt  -  Zelená domácnostiam

Nevyčerpateľná energia zadarmo

Energia zo solárnych panelov dodáva domácnostiam čiastočnú energetickú sebestačnosť.

Vďaka fotovoltaike preto nemusíte byť úplne závislí na dodávkach elektriny zo siete, pretože využívate vlastnú energiu.Čo potrebujete vedieť o energii získanej zo slnka?

Priama výroba elektrickej energie v solárnych fotovoltických článkoch. Elektrina z panelov dodáva elektrickú energiu priamo tam, kde je to potrebné.  Základom fotovoltického systému sú fotovoltické moduly, ktoré pozostávajú z veľkého počtu solárnych článkov. Tie premieňajú slnečnú energiu na elektrickú bez znečisťovania životného prostredia. Zároveň môžete nabíjať akumulátory a vykrývať spotrebu budovy. Prebytočne vyrobenú elektrickú energiu možno vrátiť priamo do distribučnej siete. Nedostatok elektrickej energie  možno, naopak, kompenzovať z distribučnej  siete.   Jedno je isté, pri výpadku siete bude mať energiu na udržanie základných potrieb len ten, kto bude mať na streche svojho domu slnečnú elektráreň a v dome akumulátor.
  


Odborná inštalácia

Zaistíme odbornú inštaláciu s minimálnymi stavebnými zásahmi do vašej nehnuteľnosti.

Servis

Obráťte sa na nás, my Vám ochotne pomôžeme. Zaisťujeme tiež pozáručný servis.

Nižšie účty

Vďaka výrobe elektriny fotovoltaickými panelmi ušetríte.

Vyššia cena nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti vďaka vlastnej solárnej elektrárni stúpajú na trhovej cene.

Monitoring

Vašu novú fotovoltaickú elektráreň budeme monitorovať, aby sme zaistili jej plynulý chod.


RIEŠENIA FOTOVOLTIKY

  1. predstavíme vám možnosti riešenia fotovoltiky a pripravíme indikatívnu cenovú ponuku,
  2. zabezpečíme technickú obhliadku miesta inštalácie,
  3. pripravíme vám technický návrh a cenovú ponuka šitú na mieru vrátane vašej ekonomickej návratnosti,
  4. pomôžeme s administratívnou prípravou pred samotnou realizáciou (povolenia od príslušnej distribučnej spoločnosti, stavebného úradu), inžinierska činnosť,
  5. zabezpečíme realizáciu diela,

FVE SYSTÉM HUAWEI

Spoločnosť Huawei uviedla na trh inteligentné rezidenčné fotovoltaické riešenie novej generácie „FusionSolar“, ktoré kladie dôraz na inovatívnu inteligentnú technológiu, poskytuje najjednoduchšie štandardy inštalácie, najvyššiu bezpečnosť a dlhodobú prevádzkyschopnosť a cieľom je 100% domáca samospotreba.


V novom systéme vlastnej spotreby fotovoltaická energia generovaná solárnymi panelmi uspokojuje dopyt po elektrine domácnosti počas dňa a zvyšná vygenerovaná energia sa používa na nabitie batérie a následne vybitie na uspokojenie maximálnej spotreby elektriny. Dopyt po elektrine v noci alebo cez deň. Rezidenčné fotovoltické systémy tak môžu dosiahnuť vysokú úroveň vlastnej spotreby a maximalizovať využitie striech na získanie väčšieho množstva energie.


FOTOVOLTICKÉ   SYSTÉMY

FOTOVOLTICKÉ PANELY

Solárny panel - Monokryštalický s vysokou účinnosťou s pokročilou
technológiou Half-Cut. Vysoký výkon aj pri zhoršených svetelných podmienkach.

KONŠTRUKCIE MONTÁŽ


Riešenie pre malých aj veľkých.

Máme riešenie pre každého. Od domácností po veľké a atypické inštalácie.ÚLOŽISKO  BATÉRIE

5kWh modulárny dizajn, škálovateľný od 5 do 30 kWh. Môžete
postupne doplniť ďalšie batérie a zvýšiť si tak úložnú kapacitu.

TZB ECO s.r.o.

REGISTROVANÝ OPRÁVNENÝ ZHOTOVITEĽ  pre národný projekt Zelená domácnostiam