Fotovoltika pre rodinné domy už od 4444 EUR

Vďaka poslednej zmene výšky dotačnej podpory môžete pre Váš rodinný dom získať fotovoltickú zostavu s výkonom 7 kW už od 4444 EUR. Cena je uvedená za kompletný fotovoltický systém vrátane montáže.

V rámci akcie od Nás dostanete aj pripojenie na virtuálne úložisko. Firma SolarMajster Vás prevedie celým procesom od obhliadky až po samotnú realizáciu.

Pri čerpaní dotácie na fotovoltické systémy, musí inštaláciu vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

SolarMajster je obchodnou značkou spoločnosti TZB ECO – registrovaného oprávneného zhotoviteľa pre národný projekt Zelená domácnostiam

Aktuálny leták