Financovanie fotovoltiky pre firmy

Slnečnú energiu môžete využívať dvoma spôsobmi, buď na výrobu tepla, alebo elektriny. V prípade fotovoltických panelov hovoríme o výrobe elektriny, pri solárnych paneloch ide o výrobu tepelnej energie.

Firmy budujú vlastné fotovoltické elektrárne nielen v záujme zvýšenia trvalej udržateľnosti svojho podnikania, ale najmä pre ich schopnosť pokryť veľkú časť spotreby elektriny.Samotný výkon fotovoltiky závisí od viacerých faktorov a pri voľbe najvhodnejšieho riešenia je napríklad potrebné dôkladne posúdiť vhodnosť statiky, pozrieť si orientáciu a sklon strechy, rozvody či naplánovať vedenie kabeláže.

Financovanie fotovoltiky

Prostredníctvom Našich partnerov – Tatra banky a ČSOB, máte dve možnosti ako financovať svoj projekt:

1. finančný leasing

2. spotrebný úver

Dotácie na fotovoltiku

Finančný lízing aj spotrebný úver je možné poskytnúť aj s dotáciou zo strany dodávateľa alebo iného spolupracujúceho subjektu, ktorý z časti alebo úplne pokryje úrok financovania.

Rovnako v prípade štátnej dotácie sme pripravení vám pomôcť v celom procese.

Znižujte vaše energetické náklady a prispejte k ochrane životného prostredia.

Katalóg