Národný projekt Zelená domácnostiam 2

Rok 2024 – očakáva sa ďalší nárast záujmu o pripájanie fotovoltických zdrojov.

Distribučné spoločnosti pritom neočakávajú, že Slováci z tohto tempa v roku 2024 poľavia. Vyzerá to tak, že nasledujúce mesiace budú pre domácu fotovoltiku minimálne rovnako úspešné, ak nie ešte úspešnejšie. Energetická kríza, skoky v cenách energií, toto všetko spôsobilo, že mnoho majiteľov rodinných domov dnes zvažuje fotovoltiku. V neposlednom rade ide o čistejší zdroj energie: aj Európska únia deklaruje záujem o rozširovanie podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe, v prípade Slovenska by mal byť tento podiel v roku 2030 na úrovni 35%. Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť tento podiel je práve využívanie fotovoltických riešení.

Najoptimálnejšie riešenie pre zákazníka je také, pri ktorom čo najviac vyrobenej elektrickej energie spotrebuje v rovnakom mieste a v rovnakom čase ako je samotná inštalácia fotovoltického riešenia. Vtedy je aj ekonomická návratnosť takéhoto riešenia najvýhodnejšia.

Na fotovoltiku, ako obnoviteľný zdroj energie, môžete v rámci programu Zelená domácnostiam v podobe poukážky čerpať dotáciu. Požiadať o ňu budete môcť vopred, teda ešte pred samotnou inštaláciou, ale i spätne. Inštaláciu však musí vykonať zhotoviteľ, ktorý je zaregistrovaný v zozname vedenom Slovenskej energetickej a inovačnej agentúry (SIEA), pričom proces ich registrácie stále prebieha. Formulár pre záujemcov (domácnosti) o dotáciu ešte len bude zverejnený.

SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelenej domácnostiam

Záujem o inštaláciu zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam už prejavilo viac ako 1 000 zhotoviteľov a zaregistrovaných bolo vyše 4 400 oprávnených zariadení. K dispozícii sú aktualizované podmienky podpory. Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 30. januára 2024 aktualizované podmienky podpory, čo je ďalší krok pri príprave druhej fázy projektu Zelená domácnostiam. Domácnosti si môžu nechať zariadenie nainštalovať od 30. októbra 2023, o poukážky bude možné žiadať po spustení informačného systému v prvom štvrťroku 2024.

Zmeny neovplyvňujú osvedčený mechanizmus podpory ani výšku príspevku na inštalovaný kilowatt výkonu. Viaceré úpravy súvisia so zosúladením podmienok pomoci s európskymi environmentálnymi kritériami. Napríklad pri fotovoltických systémoch, ktorých súčasťou sú akumulátory, bude nutné predkladať ich technický list. Pri fotovoltických paneloch, ktoré sú umiestnené mimo budov, bude tiež potrebné preveriť, či inštalácie nezaberajú poľnohospodársky pozemok.

Novinky a spresnenia sa týkajú predovšetkým spôsobu výpočtu oprávneného príspevku pre bytové domy, ktoré budú môcť po prvý raz získať poukážky aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické systémy. Výška podpory je podobne ako v minulosti naviazaná na inštalovaný výkon, pričom maximálny podporovaný výkon závisí od počtu bytov. Pre určenie výšky oprávneného príspevku bude naďalej rozhodujúci energetický audit, ktorý vždy bol pre bytové domy povinnou prílohou žiadosti o poukážku. Dôraz je kladený na požiadavku, aby v energetickom audite bol uvedený odporúčaný výkon zariadenia so zohľadnením potenciálu úspor, teda stavu, ako keby úsporné opatrenia boli vykonané. Predovšetkým s fotovoltickými inštaláciami súvisí nová zásadná podmienka, že odporúčaný výkon má byť navrhnutý tak, aby sa minimálne 80 % vyrobenej energie spotrebovalo v bytovom dome. Nový národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný prostredníctvom Programu Slovensko. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov.

https://www.siea.sk/zelena-domacnostiam/

Aké zariadenia sú podporované?

– malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW

• fotovoltické panely
• veterné turbíny (na tieto zariadenia zatiaľ nie je možné získať podporu)

– zariadenia na výrobu tepla, ktoré pokrývajú spotrebu energie v rodinnom alebo bytovom dome

• slnečné kolektory
• kotly na biomasu
• tepelné čerpadlá

Monitoring – Huawei Smart PV

Huawei ponúka široké možnosti monitoringu Vašej fotovoltickej elektrárne.

S meničmi SUN 2000 máte istotu bezproblémovej prevádzky vďaka dlhoročným skúsenostiam výrobcu. Tieto meniče patria medzi najpredávanejšie na celom svete, čo svedčí o spokojnosti zákazníkov. Pre správne fungovanie je dôležitá presná a rýchla regulácia – toto majú meniče HUAWEI zvládnuté.

Výhody:

Fotovoltické riešenia GOODWE

Spoločnosť GOODWE je medzi top 3 dodávateľmi fotovoltických meničov v Európe. Práve preto patria aj medzi našimi klientami medzi najvyhľadávanejšie fotovoltické produkty.

Inteligentná optimalizácia energetickej nezávislosti v obytných ekosystémoch

Hybridné striedače ET PLUS+ sú navrhnuté tak, aby maximalizovali výstupný výkon, zlepšili vlastnú spotrebu so schopnosťou šetriť špičku a poskytovali zálohu v prípade výpadku. Vďaka inteligentnému riadeniu výkonu a širokému rozsahu napätia pre batérie možno nastavenia striedača flexibilne prispôsobiť individuálnym potrebám v celom rezidenčnom sektore. V kombinácii s batériovým systémom GoodWe Lynx Home F predstavuje bezpečné a spoľahlivé riešenie.

Inteligentné a efektívne operácie

100 % nevyvážený výkon na kompenzáciu rozdielov v zaťažení v režimoch vlastnej spotreby a zálohovania. Podporuje viacero komunikačných protokolov na integráciu do inteligentnej domácnosti.

Povzbudená optimistickými prognózami pre globálne trhy s fotovoltickými panelmi spoločnosť GoodWe výrazne investuje do výskumu a vývoja a zvyšuje výrobné kapacity. Tento strategický prístup má umožniť ďalší pokrok na trhu a slúžiť rozvíjajúcim sa potrebám zákazníkov na celom svete. Spoločnosť GoodWe je naďalej odhodlaná podporovať udržateľné solárne riešenia a posilňovať svoju pozíciu kľúčového hráča na európskom trhu s fotovoltaickými striedačmi.

Hybridné meniče ET PLUS+

Meniče fungujúce v srdci integrovaného systému fotovoltického napájania a skladovania sú navrhnuté tak, aby maximalizovali energetický výstup, zvýšili vlastnú spotrebu a uľahčili záložné napájanie.

Asymetrický hybridný 3 fázový menič 5 – 10 kW

Hybridný menič

Inteligentná optimalizácia energetickej autonómie naprieč obytnými ekosystémami

Dozvedieť sa viac

Asymetrický hybridný 3 fázový menič 5 – 30 kW 

Hybridný menič

Maximalizácia zálohovania energie pre vysokovýkonné fotovoltické strechy

Dozvedieť sa viac

Zostava batérií Lynx Home F PLUS+ Series

Vysokonapäťová batéria I 6,6 – 16,4 kWh

Batérie

Bezpečný a pohodlný batériový systém HV pre zálohovanie FV energie a energetickú autonómiu

Dozvedieť sa viac

Wallbox HCA series

AC Wallbox I 22 kW I 11 kW I 7 kW I Single – 3 fázový

nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá

Solárne nabíjanie elektromobilov pre ekologickú a nákladovo efektívnu dopravu.

Dozvedieť sa viac

Katalóg

Katalóg 2

Ako funguje virtuálna batéria

Vo Virtuálnej batérii si dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a my vám ju vrátime v čase, keď ju budete potrebovať. Akonáhle bude vaša spotreba vyššia než výroba, využijete najprv energiu z Virtuálnej batérie a až potom tú z distribučnej siete.

Spotreba elektriny v domácnosti je najvyššia počas rána, potom podvečer a večer. Fotovoltické panely však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou spotreba minimálna.

Pri dodávke elektriny z Virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny.
Pri ukladaní elektriny do Virtuálnej batérie neplatíte nikomu nič, ani prevádzkovateľovi distribučnej sústavy.

Úspora

Pri využití Virtuálnej batérie zvýšite úsporu elektriny z vašej fotovoltiky z 40 na 50 %.

Do Virtuálnej batérie môžete uložiť elektrinu do výšky celej vašej spotreby.

Vďaka Virtuálnej batérii odoberáte vlastnú vyrobenú elektrinu zo slnka aj v noci.

Fotovoltika pre rodinné domy už od 4444 EUR

Vďaka poslednej zmene výšky dotačnej podpory môžete pre Váš rodinný dom získať fotovoltickú zostavu s výkonom 7 kW už od 4444 EUR. Cena je uvedená za kompletný fotovoltický systém vrátane montáže.

V rámci akcie od Nás dostanete aj pripojenie na virtuálne úložisko. Firma SolarMajster Vás prevedie celým procesom od obhliadky až po samotnú realizáciu.

Pri čerpaní dotácie na fotovoltické systémy, musí inštaláciu vykonať oprávnený zhotoviteľ, ktorý má so SIEA podpísanú zmluvu najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky. Inštalované zariadenie sa musí nachádzať v zozname oprávnených zariadení najneskôr k termínu podania žiadosti o preplatenie poukážky.

Pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť vedená v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Stanovené sú aj podmienky, za akých je možné získať podporu pre nehnuteľnosť, v ktorej je vykonávaná hospodárska činnosť, týkajú sa predovšetkým prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

SolarMajster je obchodnou značkou spoločnosti TZB ECO – registrovaného oprávneného zhotoviteľa pre národný projekt Zelená domácnostiam

Aktuálny leták

Financovanie fotovoltiky pre firmy

Slnečnú energiu môžete využívať dvoma spôsobmi, buď na výrobu tepla, alebo elektriny. V prípade fotovoltických panelov hovoríme o výrobe elektriny, pri solárnych paneloch ide o výrobu tepelnej energie.

Firmy budujú vlastné fotovoltické elektrárne nielen v záujme zvýšenia trvalej udržateľnosti svojho podnikania, ale najmä pre ich schopnosť pokryť veľkú časť spotreby elektriny.Samotný výkon fotovoltiky závisí od viacerých faktorov a pri voľbe najvhodnejšieho riešenia je napríklad potrebné dôkladne posúdiť vhodnosť statiky, pozrieť si orientáciu a sklon strechy, rozvody či naplánovať vedenie kabeláže.

Financovanie fotovoltiky

Prostredníctvom Našich partnerov – Tatra banky a ČSOB, máte dve možnosti ako financovať svoj projekt:

1. finančný leasing

2. spotrebný úver

Dotácie na fotovoltiku

Finančný lízing aj spotrebný úver je možné poskytnúť aj s dotáciou zo strany dodávateľa alebo iného spolupracujúceho subjektu, ktorý z časti alebo úplne pokryje úrok financovania.

Rovnako v prípade štátnej dotácie sme pripravení vám pomôcť v celom procese.

Znižujte vaše energetické náklady a prispejte k ochrane životného prostredia.

Katalóg

Fotovoltické riešenia HUAWEI

Vynikajúca kvalita a spoľahlivosť. Solárny systém bude pre vašu spoločnosť vyrábať čistú energiu aj v nasledujúcich desaťročiach.

Inteligentné fotovoltické riešenie a riešenie ESS pre obytné budovy. Jedna aplikácia na nastavenie všetkých komponentov systému. Jeden ESS je vhodný pre jednofázové aj trojfázové meniče pre domácnosti. Jeden menič sa hodí na prevádzku v sieti aj na zálohovanie (prostredníctvom záložného boxu)

Inteligentné regulátory energie

SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5

Ochrana pred elektrickým oblúkom využívajúca umelú inteligenciu (AI)
Kompatibilita so zariadením SUN2000-450W-P2/SUN2000-600W-P
Kompatibilita so zariadením MERC-1100/1300W-P

Dozvedieť sa viac

SUN2000-12/15/17/20KTL-M2 (vysokoprúdová verzia)

Ochrana pred elektrickým oblúkom využívajúca umelú inteligenciu (AI)
Kompatibilita so zariadením SUN2000-450W-P2/SUN2000-600W-P
Kompatibilita so zariadením MERC-1100/1300W-P

Dozvedieť sa viac

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

Aktívna ochrana pred elektrickým oblúkom využívajúca umelú inteligenciu (AI)
Kompatibilita so zariadeniami SUN2000-450W-P2/SUN2000-600W-P
Výstup 5 kW AC plus 5 kW náboj batérie

Dozvedieť sa viac

SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 (vysokoprúdová verzia)

Ochrana pred elektrickým oblúkom využívajúca umelú inteligenciu (AI)
Kompatibilita so zariadeniami SUN2000-450W-P2/SUN2000-600W-P
Pripravené na batériu priamym pripojením typu Plug & Play

Dozvedieť sa viac

Inteligentné reťazové ESS

LUNA2000-5/10/15-S0

Reťazec batériových modulov na flexibilné rozšírenie
Viac využiteľnej energie vďaka optimalizácii energie na úrovni balíka
Bezpečný a spoľahlivý výkon batériového článku LFP

Dozvedieť sa viac

HUAWEI WALLBOX

Wallbox automaticky prepína medzi režimom jednofázového a trojfázového nabíjania. Rôzne režimy, ako je rýchle nabíjanie, nabíjanie z prebytkov, voliteľné a plánované časy nabíjania je možné predprogramovať. HUAWEI FusionCharge je kompatibilný so všetkými štandardnými nabíjacími káblami.

TECH. DÁTA

Rozmery sú 335 x 180 x 145 mm. Ľahká jednotka váži iba 3,1 kg. Prístup k nabíjacej stanici je zabezpečený pomocou RFID, Bluetooth a aplikácie. Jednoduchá konfigurácia zariadenia HUAWEI Smart Charger, ktorú je možné nainštalovať vo vnútri aj vonku, veľmi zjednodušuje uvedenie do prevádzky cez aplikáciu FusionSolar.

Katalóg

Katalóg 2

Zníženie Vašich energetických nákladov vďaka slnečnej energii

Slnečnú energiu môžete využívať dvoma spôsobmi, buď na výrobu tepla, alebo elektriny. V prípade fotovoltických panelov hovoríme o výrobe elektriny, pri solárnych paneloch ide o výrobu tepelnej energie.

Firmy budujú vlastné fotovoltické elektrárne nielen v záujme zvýšenia trvalej udržateľnosti svojho podnikania, ale najmä pre ich schopnosť pokryť veľkú časť spotreby elektriny.

Samotný výkon fotovoltiky závisí od viacerých faktorov a pri voľbe najvhodnejšieho riešenia je napríklad potrebné dôkladne posúdiť vhodnosť statiky, pozrieť si orientáciu a sklon strechy, rozvody či naplánovať vedenie kabeláže.

Financovanie fotovoltiky

Prostredníctvom Našich partnerov – Tatra banky a ČSOB, máte dve možnosti ako financovať svoj projekt:

1. finančný leasing

2. spotrebný úver

Dotácie na fotovoltiku

Finančný lízing aj spotrebný úver je možné poskytnúť aj s dotáciou zo strany dodávateľa alebo iného spolupracujúceho subjektu, ktorý z časti alebo úplne pokryje úrok financovania.

Rovnako v prípade štátnej dotácie sme pripravení vám pomôcť v celom procese.