Harmonogram

SIEA pripravuje na schválenie podklady k novému projektu Zelená domácnostiam, ktorý bude v rokoch 2023 až 2029 financovaný z Programu Slovensko.

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM:

8.8.2023

Zverejnenie podmienok registrácie zariadení

17.8.2023

Otvorenie registrácie zariadení

august 2023

Zverejnenie všeobecných podmienok

september 2023

Výzva na registráciu zhotoviteľovPodmienky podpory


Pravidlá podpory inštalácie malých zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie v novom projekte Zelená domácnostiam budú definované v dokumente Všeobecné podmienky na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, ktorý SIEA zverejní v priebehu augusta 2023.

Národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam je súčasťou Programu Slovensko. Základné rámce pomoci boli stanovené v rámci Opatrenia 2.2.3. Podpora využívania OZE v domácnostiach, ktorý sa týka všetkých regiónov Slovenska.

Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE v budovách na bývanie, čo umožní znížiť využívanie fosílnych palív.

Podpora inštalácie malých zariadení na využitie OZE bude uskutočňovaná prostredníctvom poukážok, ktoré sú vydávané na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

Nevyhnutnou podmienkou spustenia podpory je vytvorenie zoznamu oprávnených zariadení, ktorých inštalácia bude podporovaná. Podmienky registrácie do zoznamu oprávnených zariadení SIEA zverejnila 8. augusta 2023, registrácia zariadení bude otvorená od 17. augusta 2023

Objem vyčlenených financií na projekt Zelená domácnostiam je rekordný. Na porovnanie, od roku 2015 až do jari 2023 sa z projektu Zelená domácnostiam podporilo vyše 53 000 inštalácií zariadení s celkovou dotáciou 111 miliónov eur. Nový projekt od septembra 2023 do roku 2029 prerozdelí až 181 miliónov eur.