FOTOVOLT. ELEKTRÁREŇ

Fotovotlická elektráreň pozostáva z vysoko účinných 3 x troj-fázových striedačov Huawei SUN2000  so spoľahlivým výkonom a vysokým výnosom. Majú optimalizovaný AC konektor pre rýchle zapojenie, integrovanú ochranu pred bleskom pre DC aj AC. Na zaistenie čo
najlepšieho výkonu úložného systému odporúčame vždy aktualizovať firmware batérie a meniča pri uvedení do prevádzky. Je pripravená na
pripojenie akumulátorov. Flexibilná komunikácia WLAN, rýchly Ethernet, 4G.
Tento typ elektrárne je určený výhradne na spoluprácu s distribučnou sieťou a na zníženie nákladov za elektrinu.

HUAWEI  - INVERTOR

.

INTELIGENTNÉ ÚLOŽISKO 

5kWh modulárny dizajn, škálovateľný od 5 do 30 kWh. Môžete
postupne doplniť ďalšie batérie a zvýšiť si tak úložnú kapacitu.

 
IntegROVANý SYSTÉM šKÁLOVANIA KAPACITY
DESIGN - VíŤAZ 2021 EU 
 7 000 CYKLOV - 10 ROKOV ZÁRUKA

Obnoviteľná energia zo slnka

Keď si nainštalujete fotovoltický solárny systém, ušetríte peniaze okamžite a na desiatky rokov dopredu. Dostanete bezplatnú obnoviteľnú energiu zo slnka a definitívne zastavíte zvyšovanie sadzieb. Budete tiež chrániť životné prostredie a naše vzácne prírodné zdroje.

ZELENÁ  DOMÁCNOSTIAM

Fotovoltické panely


ikonky-out-1V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu. Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov.

 

PODMIENKY PODPORY

Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Zodpovednosť za správnosť technického riešenia a splnenie požiadaviek a podmienok na spoľahlivú a bezpečnú prevádzku, ako aj pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy by mala domácnosť preniesť na zhotoviteľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu, najlepšie v písomnej forme.

 

Chcete vedieť viac o výhodách a obmedzeniach fotovoltických panelov?
Prečítajte si rady a odporúčania na stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU

Ak máte otázky, požiadajte o konzultáciu e-mailom, telefonicky alebo osobne

 

TECHNICKÉ PODMIENKY

Fotovoltický panel spĺňa podmienky, ak

a) je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C);

b) má vydané vyhlásenie o zhode.

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV

  • fotovoltické panely;
  • nosná konštrukcia;
  • mikromenič alebo striedač;
  • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy;
  • regulátor nabíjania;
  • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody;
  • riadiaca jednotka;
  • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému;
  • montážne práce;
  • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky

 

SADZBA A MAXIMÁLNA HODNOTA POUKÁŽKY NA INŠTALÁCIU FOTOVOLTICKÝCH PANELOV V RODINNOM DOME


SIEA pripravila zámer nového projektu Zelená domácnostiam. Registráciu podporovaných zariadení plánuje otvoriť už v júli 2023

V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zámer nového projektu predloží Slovenská inovačná a energetická agentúra v auguste 2023.