HUAWEI

HUAWEI - SYSTÉM - ZÁRUKA - 10 ROKOV

Od návrhu ...k montáži.

Venovať sa Vám bude odborný tím a podrobne Vás oboznámi s každým systémom, riešením pre ktoré by ste sa mohli rozhodnúť  a bude vyhovovať práve Vám.

Na objednávku vám vybraný systém privezieme až k domu a odborne zapojíme, sprevádzkujeme.

Poradíme Vám s komfortnou obsluhou a zaškolíme pre efektívne využitie všetkých

 funkcií a ľahkú starostlivosť o vybraný systém.

Za kvalitu 100% ručíme! Garantujeme špičkovú kvalitu všetkých systémov a poskytujeme

 vysoké záručné doby. HUAWEI – technológia komplet 10 rokov záruka na celý systém.

Batériový modul Luna 2000-5-E0 5kWh

5kWh modulárny dizajn, škálovateľný od 5 do 30 kWh. Môžete
postupne doplniť ďalšie batérie a zvýšiť si tak úložnú kapacitu.


Záručný  -  pozáručný servis

HUAWEI 

HUAWEI - POSKYTUJE NA SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA - 10 ROČNÚ ZÁRUKU

Zhotovitelia

Inštaláciu zariadení podporenú z národných projektov Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM 

V rámci projektov Zelená domácnostiam môžu domácnosti získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré im umožní premeniť slnečnú energiu na elektrinu.


imagepng

TZB ECO s.r.o., NITRA – REGISTROVANÝ OPRÁVNENÝ ZHOTOVITEĽ - pre národný projekt Zelená domácnostiam

Univerzálne nosné konštrukcie

PRÍSTREŠKY -  VHODNÉ RIEŠENIE PRE UMIESTNENIE FOTOVOLTICKÝCH PANELOV.

Pripravíme vám riešenie na mieru


technologické riešenie lokálneho, obnoviteľného energetického zdroja.
Efektívna a ekologická výroba elektrickej energie pre firmy, mestá a inštitúcie.

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

Naše montážne systémy -  pre strešnú krytinu, alebo trapézový plech na strechách komerčných, alebo priemyselných budov. Všetky montážne varianty sa vyznačujú rýchlou, bezpečnou montážou.