Fotovoltické systémy

Slnečné žiarenie je obnoviteľný energetický zdroj, ktorý je večný a je zdarma. Fotovoltické panely sú aj po svojej 30 ročnej životnosti na viac ako 90% recyklovateľné.

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA HUAWEI

V čase výrazného rastu cien energií sa do centra pozornosti dostávajú systémy, ktoré by umožňujú tieto náklady minimalizovať. Medzi nich určite patria solárne a fotovoltické panely .    SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA HUAWEI  - umožňujú  solárne zisky čo najväčšie a energia, ktorú získate, môže  pokryť energetické nároky vášho domu, firmy - budovy čo najoptimálnejšie počas celého roka.

OPTIMALIZÁCIA FV SYSTÉMOV

Použitím optimizérov  -  využívame systém uloženia a účinnosti fotovoltických panelov s minimalizovaním strát.